தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வாணையத்தில் வேலைவாய்ப்பு- TN TRB ஆனது 33 பிளாக் கல்வி அதிகாரி (BEO) பதவிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆன்லைன் வசதி 06.06.2023 முதல் 05.07.2023 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.trb.tn.gov.in/ இல் கிடைக்கும்.

Spread the love

Tamilnadu Teachers Recruitment Board

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வாணையத்தில் வேலைவாய்ப்பு- TN TRB ஆனது 33 பிளாக் கல்வி அதிகாரி (BEO) பதவிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆன்லைன் வசதி 06.06.2023 முதல் 05.07.2023 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.trb.tn.gov.in/ இல் கிடைக்கும்.

APPLY NOW