தமிழ்நாடு மாநில சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவில் வேலைவாய்ப்பு – கோயம்புத்தூர் LADCS ஆனது 05 அலுவலக உதவியாளர்/கிளார்க்குகள், வரவேற்பாளர் – கம்- டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் (தட்டச்சாளர்), அலுவலக பியூன் (முஷி/அட்டெண்டன்ட்) பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் @ https://districts.ecourts.gov.in/coimbatore மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி16.06.2023 ஆகும்.

Spread the love

Legal Aid Defense Counsel System at District Legal Services Authority, Coimbatore

தமிழ்நாடு மாநில சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவில் வேலைவாய்ப்பு – கோயம்புத்தூர் LADCS ஆனது 05 அலுவலக உதவியாளர்/கிளார்க்குகள், வரவேற்பாளர் – கம்- டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் (தட்டச்சாளர்), அலுவலக பியூன் (முஷி/அட்டெண்டன்ட்) பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் @ https://districts.ecourts.gov.in/coimbatore மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி16.06.2023 ஆகும்.

APPLY NOW