BEL Probationary பொறியாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2023- BEL ஆனது 11 Probationary Engineer (E-II), மூத்த பொறியாளர் (E-III), பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.bel-india.in/ மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23.06.2023 ஆகும்.

Spread the love

Bharat Electronics Limited

BEL Probationary பொறியாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2023- BEL ஆனது 11 Probationary Engineer (E-II), மூத்த பொறியாளர் (E-III), பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.bel-india.in/ மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23.06.2023 ஆகும்.

APPLY NOW